Tijdens de arbeid en de bevalling

Bevallen is een van de meest intense momenten in je leven. Vertrouwen in het proces, in het vrouwelijk lichaam en in de mensen rondom jou zorgen ervoor dat je je veilig voelt en de bevalling vlot kan verlopen.

Sommigen weten precies hoe ze dit moment willen beleven, anderen weten nog niet wat ze kunnen en mogen verwachten. Voor beiden is het zinvol om de prenatale infosessies te volgen. Door je goed voor te bereiden kan je bewuste keuzes maken. Op die manier neem je het proces in eigen handen en kunnen de arbeid en de bevalling goed verlopen.
Dankzij de individuele opvolging van de vroedvrouw tijdens je zwangerschap krijg je informatie op maat. Tijdens de consultaties kan je aangeven wat je belangrijk vindt en creëren we tegelijk de noodzakelijke vertrouwensband voor een vlot verlopende arbeid en bevalling.

Wanneer je er voor kiest om je arbeid en/of je bevalling door ons te laten begeleiden, hebben we graag dat je de prenatale infosessies volgt en ook bij ons op consultatie komt, zodat we je goed kunnen leren kennen en vertrouwd raken met elkaar.

Als de arbeid begint tussen 37 en 42 weken zwangerschap kunnen wij je thuis begeleiden tijdens de arbeid en/of bevalling. Je kan bij De Bron terecht voor:


Vaststelling van de arbeid

Je  kan kiezen voor een arbeid en bevalling in het ziekenhuis, meer bepaald onder begeleiding van de vroedvrouwen van het ziekenhuis en de gynaecoloog. Maar wanneer ben je in arbeid? Op welk moment vertrek je naar het ziekenhuis?  Denk je dat je vliezen gebroken zijn, maar ben je toch niet helemaal zeker?

Indien je kiest voor een ‘vaststelling van de arbeid’ komen wij bij je langs op het moment dat je denkt in arbeid te zijn of gebroken vliezen te hebben. We controleren dan jouw welzijn en dat van je baby en helpen je om het juiste moment te bepalen om naar het ziekenhuis te vertrekken.

Als je voor deze optie kiest, gelieve ons zo vroeg mogelijk in de zwangerschap te contacteren.

Gedurende de 5 weken waarin we deze vaststelling kunnen doen, staan wij dag en nacht voor jou klaar. Voor deze wachtperiode vragen wij een supplement. Sommige hospitalisatieverzekeringen voorzien een terugbetaling van dit supplement. Hiervoor neem je zelf contact op met je ziekenfonds. De medische begeleiding zelf wordt betaald door het ziekenfonds.


Arbeid thuis

Je kan er voor kiezen om een deel van je arbeid thuis te blijven om vervolgens in het ziekenhuis te bevallen. In je veilige en vertrouwde omgeving kan je je weeën beter opvangen en beter omgaan met de pijn.  Tijdens de arbeid thuis controleren wij regelmatig jouw welzijn en dat van je baby, volgen we het verloop van de arbeid op en zorgen we voor de nodige ondersteuning. Samen met jou en je eventuele partner zoeken we naar de beste manier om met je weeën om te gaan en van je arbeid een bijzondere gebeurtenis te maken.

Op het juiste moment, niet te vroeg en niet te laat, begeleiden we je naar het ziekenhuis waar je wenst te bevallen. Zowel bij de start van je arbeid als bij het vertrek naar het ziekenhuis informeren we de ziekenhuisvroedvrouw van dienst over jouw evolutie. We begeleiden je tot in het verloskwartier en geven overdracht aan de vroedvrouw van dienst over het verloop van je arbeid. Wanneer je er voor kiest te bevallen in het ziekenhuis, wordt de medische begeleiding over genomen door de vroedvrouw in het ziekenhuis en de gynaecoloog van zodra we aankomen in het verloskwartier. Wij kunnen wel bij je blijven tot na de bevalling om je verder te blijven steunen.

Als je voor deze optie kiest, gelieve ons zo vroeg mogelijk in de zwangerschap te contacteren.

Gedurende de 5 weken waarin we deze vaststelling kunnen doen, staan wij dag en nacht voor jou klaar. Voor deze wachtperiode vragen wij een supplement. Sommige hospitalisatieverzekeringen voorzien een terugbetaling van dit supplement. Hiervoor neem je zelf contact op met je ziekenfonds. De medische begeleiding zelf wordt betaald door het ziekenfonds.


Ondersteuning in het ziekenhuis

Uit onderzoek is gebleken dat bevallen bij de vroedvrouw minder kans geeft op een epidurale verdoving, een knip en een bevalling met de zuignap. Bevallingen blijken vaker spontaan te verlopen en bovendien is de tevredenheid hogerDit heeft onder andere te maken met de continuïteit die vroedvrouwen kunnen bieden.

In de Gentse ziekenhuizen bestaat de mogelijkheid dat wij je na een arbeid thuis verder blijven ondersteunen tot na de bevalling. De medische verantwoordelijkheid ligt wel bij de arts en de vroedvrouw van het ziekenhuis.

Voor de begeleiding in het ziekenhuis vragen wij een supplement. Sommige hospitalisatieverzekeringen voorzien een terugbetaling van dit supplement. Hiervoor neem je zelf contact op met je ziekenfonds.

Indien je vroeger bevalt dan 37 weken, indien je wordt ingeleid of indien je om een andere medische reden je arbeid niet thuis kan doorbrengen, dan willen wij je op jouw vraag ondersteunen in het ziekenhuis. Hiervoor vragen wij naast de wachtvergoeding een supplement.


Thuisbevalling

De thuisbevalling is een vervolg van de arbeid thuis, waarbij je het hele proces afrondt waar het is gestart.

Waarom? Als je denkt je thuis, in je vertrouwde omgeving, het beste te kunnen ontspannen, is een thuisbevalling misschien wel een goede optie voor jou.
Wat bij onverwachte complicaties? Dan starten we de nodige behandeling thuis op en gaan we naar het ziekenhuis als het noodzakelijk is.
Consultaties? Als je kiest voor een thuisbevalling vinden we het zeer belangrijk dat we ook je zwangerschap opvolgen. Op die manier kunnen we aan risicoselectie doen en bouwen we de noodzakelijke vertrouwensband op om je bevalling vlot te laten verlopen.
Wie? Er zijn steeds 2 vroedvrouwen aanwezig tijdens de geboorte van je kind. De eerste vroedvrouw begeleidt je gedurende de arbeid. De tweede vroedvrouw komt erbij wanneer de geboorte nadert. Beide vroedvrouwen zal je reeds ontmoet hebben tijdens je zwangerschap.
Opvolging? Na de geboorte komt de vroedvrouw die de arbeid heeft begeleid de eerste vijf dagen dagelijks bij je langs. Nadien gebeuren alle huisbezoeken in overleg en kan zij langskomen tot één jaar na de geboorte zolang dit nodig is.
Wat voorzien? Je kan eventueel een kraampakket bij ons kopen.

Bekijk ook de materiaallijst voor een thuisbevalling.

Hoeveel kost het?  Gedurende 5 weken staan wij dag en nacht voor jou klaar. Voor deze wachtperiode vragen wij een supplement. Voor het materiaal dat we gebruiken tijdens de arbeid thuis en de bevalling vragen we eveneens een forfaitair bedrag. Sommige hospitalisatieverzekeringen voorzien een terugbetaling van deze supplementen. Hiervoor neem je zelf contact op met je ziekenfonds. De medische begeleiding zelf wordt betaald door het ziekenfonds.

Indien je thuis wil bevallen, contacteer je ons liefst zo vroeg mogelijk in de zwangerschap.